Informace o projektu

Informace o projektu
Regulace dráhy nádorového supresoru p53 novými vazebnými partnery onkogenů Mdm2 a Mdm4

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-12166S
Období řešení
1/2014 - 1/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Nadměrná exprese onkogenů Mdm2 a MdmX je spojována se ztrátou aktivity nádorového supresoru v různých typech nádorů. Zjistili jsme, že proteáza specifická pro ubikvitin USP48 je novým vazebným partnerem Mdm2, a že její přítomnost dokáže výrazně zvýšit hladinu Mdm2 v buňce. Na rozdíl od jiných deubikvitinačních enzymů, které se podílí na regulaci Mdm2, není stabilizace Mdm2 zprostředkovaná USP48 spojena se změnou úrovně ubikvitinace, což naznačuje, že probíhá nekanonickým mechanismem nezávislým na deubikvitinaci. V jiných, podobných experimentech jsme zjistili, že některé proteiny z rodiny MAGE (z angl. Melanoma-associated antigens) dokáží ovlivnit hladinu onkogenu MdmX v buňce. Vysoká exprese proteinů obou rodin, USP i MAGE, se může podílíet na kancerogenezi a navrhovaný projekt by měl přispět k porozumění mechanismům, které se podílí na zvýšení hladiny Mdm2 a MdmX působením proteinů USP48 a MAGE a určit jejich úlohu v inhibici aktivity p53 v nádorových buňkách.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info