Informace o projektu
Integrace v jazycích - jazyky v integraci

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/07/0652
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
integrace, desintegrace, sociolingvistika, lexikum, frazeologie, modely textu, syntax, čeština, němčina, angličtina, ruština

Otázky související s integrací jazyků jsou v současnosti velmi často studovány nejen u nás, ale i ve světě, neboť jsou jedním vnějších projevů politicko-ekonomické integrace společnosti, jimž jednotlivé jazyka jako nástroje komunikace slouží. Sledování integračních procesů v jazycích se většinou soustřeďuje na studium lexikálních výpůjček. Překládaný projekt tuto tematiku neodmítá,
Prohlubuje však pohled o studium jemnějších projevů takových vlivů, jako jsou posuny sémantiky existujících výrazů, přejímání a napodobování principů metaforiky, adaptace textových modelů, proces stabilizace nebo naopak rozvolnění standardu jazyka, a konečně společné nebo analogické procesy ve vývoji systémů jazyků. Proto sdružuje představitele různých filologických oborů. V projektuje zahrnut je i aspekt kulturologický a sociolingvistický - proměny postojů k jazykovým prvkům, vznik a akceptace bilingvních textů atd. Právě v této složce zkoumáni jsou patrné i procesy protichůdné, tendence k posilování národní svébytnosti jazyků a v jednotlivých případech i snahy koncipovat nové kulturní jazyky a zabezpečit jim alespoň část komunikačních funkcí. V přípravě projektu vycházíme z předpokladu, že i když mají oba procesy v jednotlivých jazycích a u jejich nositelů různé vnější projev. jde o věci zobecnitelné, umožňující postihnout alespoň některé tendence formující jazyky dnešní Evropy.

Publikace

Počet publikací: 106


Předchozí 1 4 5 6 7 8 11 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info