Informace o projektu

Diverzita, hostitelská specializace a vertikální stratifikace: Srovnání klíčových ekologických charakteristik hmyzích společenstev z jedné temperátní a třech tropických oblastí

Kód projektu
KJB600960705
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
biodiverzita, biogeografie, ekologie, hostitelská specializace, fytofágní, kůrovcovití, společenstva, tesaříkovití, tropický deštný les, vertikální stratifikace, vztahy rostlina-hmyz, xylofágní hmyz, Diptera
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Navrhujeme porovnat klíčové ekologické charakteristiky společenstev xylofágního hmyzu na základě rozsáhlých kvantitativních dat získaných podle standardizovaných protokolů (a) vychováváním z návnad a (b) z vertikálních transektů letových pastí ve třech tropických oblastech (australská, neotropická, orientální) a na dvou lokalitách v mírném pásu (palearkt). Pro analýzy využijeme existující data získaná na Papui Nové Guineji (a), v Panamě (a,b), nově budou sebrána data z nížinných (a,b) a horských lesů (a,b) mírného pásu a tropického lesa orientální oblasti (a). Hlavním cílem analýz společenstev xylofágů vychovaných z otepí dřeva je porovnání hostitelské specializace, diverzity a vertikální stratifikace mezi jednotlivými tropickými regiony, a mezi tropy a mírným pásem. Materiál z letových pastí umožní porovnat detailní údaje o vertikální stratifikaci hmyzích společenstev mezi nížinným tropickým lesem a horským i nížinným lesem mírného pásu.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info