Informace o projektu

Informace o projektu
Diverzita, hostitelská specializace a vertikální stratifikace: Srovnání klíčových ekologických charakteristik hmyzích společenstev z jedné temperátní a třech tropických oblastí

Kód projektu
KJB600960705
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
biodiverzita, biogeografie, ekologie, hostitelská specializace, fytofágní, kůrovcovití, společenstva, tesaříkovití, tropický deštný les, vertikální stratifikace, vztahy rostlina-hmyz, xylofágní hmyz, Diptera
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Navrhujeme porovnat klíčové ekologické charakteristiky společenstev xylofágního hmyzu na základě rozsáhlých kvantitativních dat získaných podle standardizovaných protokolů (a) vychováváním z návnad a (b) z vertikálních transektů letových pastí ve třech tropických oblastech (australská, neotropická, orientální) a na dvou lokalitách v mírném pásu (palearkt). Pro analýzy využijeme existující data získaná na Papui Nové Guineji (a), v Panamě (a,b), nově budou sebrána data z nížinných (a,b) a horských lesů (a,b) mírného pásu a tropického lesa orientální oblasti (a). Hlavním cílem analýz společenstev xylofágů vychovaných z otepí dřeva je porovnání hostitelské specializace, diverzity a vertikální stratifikace mezi jednotlivými tropickými regiony, a mezi tropy a mírným pásem. Materiál z letových pastí umožní porovnat detailní údaje o vertikální stratifikaci hmyzích společenstev mezi nížinným tropickým lesem a horským i nížinným lesem mírného pásu.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info