Informace o publikaci

Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy

Autoři

PROCHÁZKA Jiří SCHLAGHAMERSKÝ Jiří KNÍŽEK Miloš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy lesnického výzkumu
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/349.pdf
Obor Zoologie
Klíčová slova bark beetles; flight interception trap; non-native species; Moravian-Silesian Beskids; montane forests; beech-fir forests; Beskydy Protected Landscape Area; northern Moravia; Czech Republic
Popis O kůrovcích Moravskoslezských Beskyd toho bylo publikováno málo. Dostupné údaje byly buďto velmi obecné,nebo se týkaly pouze kůrovců smrčin. V oblasti se zachovala řada jedlobučin, z nichž ty nejhodnotější jsou chráněny v přírodních rezervacích. V důsledku obecného ústupu jedle bělokoré je třeba monofágní druhy s vývojem v této dřevině považovat za ohrožené. V roce 2008 byly studovány taxocenózy kůrovců ve čtyř horských, pralesovitých jedlobučinách (v zvláště chráněných územích Mionší, Smrk, Salajka a Razula) v CHKO Beskydy z použití letových nárazových pastí umístěných podél vertikálních transektů (0,5 až 21 m nad zemí). Celkem bylo odchyceno 6705 jedinců náležících 27 druhům. Tři druhy byly pro tuto oblast zaznamenány poprvé: Trypodendron laeve, Scolytus multistriatus and Xyleborinus attenuatus. S. multistriatus je uváděn jako zranitelný v Červeném seznamu pro ČR a X. attenuatus je nepůvodní druh pocházející z východní Asie. Také T. laeve byl považován za zavlečený druh z Dálného Východu ale v současnosti se předpokládá, že je v Evropě autochtonní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info