Informace o projektu

Informace o projektu
Struktura a dynamika biopolymerů

Kód projektu
MUNI/A/1310/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt Struktura a dynamika biopolymerů je zaměřen na podporu studentský projektů v oblasti strukturní biologie. Cílem těchto projektů je propojení informací o 3D strukturách velkých biologicky aktivních makromolekulárních látek (zejména proteinů, nukleových kyselin a jejich funkčních komplexů) dohromady s informacemi o jejich vlastnostech i biologických rolích. Výsledkem je následně komplexní popis zajímavých biologických procesů, jichž se tyto makromolekuly účastní na buněčné úrovni. Plánované experimenty jsou navzájem komplementární svým rozsahem prostorového i časového rozlišení a zahrnují metody rentgenové difrakce monokrystalů, nukleární magnetickou rezonanci (NMR), mikroskopii atomových sil (AFM) doplněné o metody poskytující informace o mezimolekulárních interakcích. Studie jsou navrženy tak, aby vedly k pochopení základních principů fungování molekul v živých organizmech. Často se opírají o in-vitro systematické experimenty za využití celé škály biofyzikálních nástrojů, doplněné o teoretické studie postavené na výpočetní chemii, chemo- a bioinformatice. Detailní zájem je věnován časovým změnám třírozměrných struktur na škále pokrývající rozsah od 10E-10 do 10E-2 s, čímž získáme ucelený obraz o dynamice klíčových buněčných komponent. Část projektu je taktéž zaměřena na nových metod strukturní biologie a zpracování získaných dat pro biochemické, biomedicínské a biotechnologické aplikace. Řešení jednotlivých cílů projektů se budou standardně účastnit studenti magisterských a doktorských studijních programů garantovanými Národním centrem pro výzkum biomolekul (zejména Biomolekulární chemie) ale i ostatních oborů, na jejichž vzdělávání se NCBR podílí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info