Informace o projektu
Optimalizace metod pro bezkontaktní hodnocení tělesných znaků člověka

Kód projektu
MUNI/A/1281/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na optimalizaci postupů záznamu, zobrazení a analýzy morfologie lidského těla s ohledem na jeho funkční, estetický a identifikační význam. 2D (fotografie, RTG, CT skeny) a 3D záznam těla (povrchové skeny, fotogrammetrie, objemové CT modely) je jedním ze základních dokumentačních a analytických postupů při studiu biologie člověka. Všeobecným uplatněním těchto postupů v klinických i technických oborech, v průmyslu nebo společnosti (zábava, bezpečnost atd.) vzniká poptávka po standardizaci postupů 3D záznamu i postupů bezkontaktního hodnocení tělesných znaků člověka, ověření jejich přesnosti, spolehlivosti i funkčnosti. Spolu s tím je nezbytný další technický a metodický rozvoj a hledání nových nik praktického uplatnění. U základního výzkumu 3D záznamu lidského těla bude kladen důraz na potenciální propojení s kriminalistikou (identifikace, biometrie, rekognice obličeje), soudním lékařstvím (post mortem dokumentace soudnělékařských případů, virtuální soudnělékařská pitva), ergonomií (vztah člověka a pracovního prostředí, simulace pracovní zátěže) a klinickými lékařskými obory (preventivní medicína, kardiologie, stomatologie, ortodontie atd.).

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info