Informace o projektu

Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana

Kód projektu
IAA601630703
Období řešení
1/2007 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
transport auxinu, polární směrování, PIN proteiny, přímá genetika, poziční klonování, Arabidopsis thaliana

Polární transport fytohormonu auxinu reguluje širokou škálu vývojových procesů rostlin. Směr mezibuněčného auxinového toku je podmíněn dynamickou polární lokalizací PIN proteinů, které fungují jako katalytické komponenty transportu auxinu z buněk. Současné poznatky ukazují, že polární lokalizace PIN proteinů zásadním způsobem ovlivňuje řadu vývojových procesů v rostlinách včetně vývoje embryí, tvorby nových orgánů a tropizmů. Cílem předkládaného projektu je objasnění mechanismu regulace polární lokalizace metodami molekulární genetiky u Arabidopsis thaliana. Jsou plánovány experimenty na vyhledávání dvou typů mutací: (i) supresorových mutací potlačujících dominantní fenotyp vyvolaný zvýšenou expresí PIN1 proteinu a (ii) mutací s defekty v polární exocytóze PIN1:GFP fúzního proteinu. Poziční klonování mutantních genů povede k identifikaci dalších molekulárních komponent auxinového transportu a nových komponent regulujících buněčnou polaritu a polární směrování proteinů v rostlinách.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info