Informace o projektu

Informace o projektu
Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/07/0881
Období řešení
1/2007 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
dialogový systém, webové prezentace, asistivní technologie, objektově orientovaná grafika

Základní myšlenkou předkládaného projektu je generování webovských prezentací a grafiky prostřednictvím dialogu. Vedlejším efektem tohoto přístupu je, že generovaný HTML kód zcela splňuje požadavky přístupnosti pro nevidomý. Podobným způsobem lze generovat i obrázky, využívajíce dialogu pro určení popisu obrázku v rámci dané ontologie, vyjádřené v přirozeném jazyce. Odpovídající grafický formát, který je formálně reprezentovaný ve formě Pawlakova informačního systému, zahrnuje rovněž sémantický popis obrázku. Takové obrázky jsou "přátelské" k nevidomým, tj. jejich popis lze z jejich formátu automaticky získat. Jsou tedy také velmi vhodné pro použití ve webovských stránkách a prezentacích. K oběma problémům, tj. ke generování webovských stránek a grafiky, lze přistoupit s jednotného hlediska a vyřešení těchto úkolů dá nevidomým další nové možnosti ve využívání Internetu.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info