Informace o projektu

Informace o projektu
Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-08857S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V projektu, jehož východiskem je dialogismus, bude prostřednictvím konverzační analýzy analyzována interakce v hodinách anglického jazyka
na vysoké škole. Analýzy budou vycházet z videonahrávek zachycujících interakci ve třídě, a také na etnografických datech (např. vyučovací
materiály). Výstupy projektu (publikované jako články v odborných časopisech a monografie) přispějí k teoretickému poznání v oblasti
interakce ve výuce angličtiny, která je specifická tím, že v ní jazyk vystupuje zároveň jak prostředek a cíl. Induktivní a emická povaha
konverzační analýzy umožní projektu přispět k poznání v oblasti mechanismů udržování intersubjektivity ve výuce.
V českém výzkumu publikovaném ve čtyřech významných pedagogických časopisech (1990–2012) nebyla konverzační analýza použita a celkově v něm převažuje monologický pohled na interakci ve třídě. Kromě toho se český pedagogický výzkum interakce ve třídě zaměřuje na
základní vzdělávání, přičemž pozornost nebyla zatím věnována výuce cizích jazyků na vysokých školách. Tuto mezeru má předkládaný
projekt za cíl vyplnit.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info