Informace o publikaci

Nahrávání, přepisování a analyzování interakce pomocí konverzační analýzy

Logo poskytovatele
Autoři

TŮMA František

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je pojednat o procesech sběru a analýzy dat v konverzačněanalytickém výzkumu. Po krátkém shrnutí východisek konverzační analýzy pojednám o volbách, které mohou výrazně ovlivnit analýzu. Jedná se o záběr dat, která budou sbírána (zvukový záznam, videozáznam, paradox pozorovatele; terénní poznámky, výukové pomůcky a materiály, atd.), transkripční systém (zaměření na různé aspekty záznamu, neverbální chování účastníků), a postup analýzy (výběr dat vstupujících do analýzy, vztah analýzy a transkripce). Uvedené volby budu v příspěvku ilustrovat na datech a výstupech z výzkumného projektu Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (GAČR 15-08857S).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info