Informace o publikaci

Die Narrationes der Urkunden Kaiser Sigismunds für böhmische Empfänger aus den Jahren 1433–1437 und die Umgestaltung der Erinnerung an die Hussitenkriege

Logo poskytovatele
Název česky Narace listin císaře Zikmunda pro české příjemce z let 1433–1437 a proměny paměti husitských válek
Autoři

ELBEL Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia historica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/141842
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SHB2018-1-9
Klíčová slova charters; narration; historical memory; Sigismund of Luxemburg; the Hussite Wars; the Compacts of Basel
Popis Studie se zaměřuje na memoriální funkci listin v pozdním středověku na příkladu narací listin Zikmunda Lucemburského pro české příjemce z let 1433–1437. V tomto dramatickém období vrcholily husitské války (obležení Plzně, bitva u Lipan), současně s tím však již probíhala jednání mezi husity a basilejským koncilem, která vyústila ve vyhlášení kompaktát a přijetí císaře Zikmunda za českého krále v červenci 1436. Autor si postupně všímá narací Zikmundových listin pro české katolíky v letech 1433–1435 a 1436–1437 a nakonec také pro utrakvisty v období 1436–1437. Ukazuje se, že zatímco v letech 1433–1435 listiny písemně fixovaly paměť katolických měst a šlechtických rodů na jejich vytrvalý a udatný boj proti „husitské herezi“, v letech 1436–1437 Zikmundova kancelář obratně modifikovala paměť předešlých válečných událostí, aby výsledný obraz odpovídal náboženskému smíru z července 1436.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info