Informace o publikaci

An der Seite König Sigismunds und Herzog Albrechts V. von Österreich. Die Herren von Liechtenstein und Nikolsburg im Hussitenkrieg (1419–1436) und die Bedeutung dieser Zeit in der Hausgeschichte

Logo poskytovatele
Název česky Na straně krále Zikmunda a knížete Albrechta V. Rakouského Páni z Lichtenštejna a Nikolsburgu v době husitských válek (1419–1436) a význam této doby pro dějiny jejich rodu
Autoři

ELBEL Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia historica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/138686
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SHB2017-1-3
Klíčová slova Liechtensteins; Moravia; Hussites; Sigismund of Luxemburg; Mikulov
Popis Studie zkoumá roli šlechtického rodu Liechtensteinů za husitské revoluce, kdy patřili k rozhodným straníkům krále Zikmunda a rakouského vévody a od roku 1423 moravského markraběte Albrechta V., a naopak se pokouší rozpoznat význam tohoto období v dějinách rodu. V Čechách i na Moravě husitská revoluce vedla k vzestupu politického i hospodářského významu šlechty obou stran, která v případě husitů profitovala z násilných záborů církevních statků a z podílu na vojenských taženích po celé střední Evropě, v případě katolíků z vojenské služby pro krále Zikmunda a vévodu Albrechta a ze zástav církevních a komorních statků. Autor ukazuje, že Liechtensteinové navzdory věrné službě Zikmundovi a Albrechtovi z husitských válek majetkově vytěžili výrazně méně než jiné rody a významnější majetkové zisky zaznamenali pouze v Rakousku, kde nabyli část statků, které Albrecht V. zkonfiskoval velmoži Ottovi z Meissau. Větší význam pro dějiny rodu zřejmě mělo spíše jeho zapojení do zeměpanské administrativy Zikmunda Lucemburského na Moravě, kde Hartneid V. z Liechtensteinu zastával hodnost hejtmana ve Znojmě a purkrabího hradu Špilberku u Brna. I když husitské války nepřinesly výrazný majetkový vzestup rodu Liechtensteinů a rod naopak zaznamenal i nemalé hospodářské ztráty, jeho pevné angažmá na straně krále Zikmunda a vévody Albrechta nepochybně patřilo do série kroků, směřujících k opětovnému upevnění pozic rodu ve vrstvě vysoké šlechty v půlstoletí po pádu rakouského hofmistra Jana I. z Liechtensteinu (1394).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info