Informace o projektu
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

Kód projektu
15-29111A (kod CEP: NV15-29111A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Fakultní nemocnice Plzeň
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha 2

Podstatou řešení projektu je vytvoření národního registru sledování dekubitů, preventivních strategií dekubitů a tvorby klinického doporučeného postupu (KDP – sledování incidence a prevence dekubitů u hospitalizovaných pacientů) včetně ověření využitelnosti registru a doporučeného postupu v klinické praxi v podmínkách ČR. V projektu budou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu dekubitů a posouzena efektivita preventivních strategií – doporučení u rizikových pacientů. Východiskem pro analýzu dat budou stávající registry a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude národní registr pro incidenci a prevalenci dekubitů hospitalizovaných pacientů; ověřený KDP pro sledování a prevenci dekubitů v lůžkových zdravotnických zařízeních; metodika adaptace, implementace a evaluace KDP, využitelná v klinické praxi pro lůžková zdravotnická zařízení.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info