Informace o projektu
Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest

Kód projektu
15-32484A (kod CEP: NV15-32484A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Veterinární univerzita Brno
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha 2

Náplní projektu je na základě aplikovaného výzkumu na porcinním modelu ověřit účinnost nového designu biodegradabilního samoexpandibilního stentu v preventivní protekci stenozy anastomozy na žlučových cestách. V druhé části ex vivo vitro a následně in vivo testování nového prototypu balónového katetru - elektrody, prostřednictvím kterého bude možné provádět ablaci tkáně non termální metodou, tzv. ireverzibilní elektroporací.. Výstupem projektu budou impaktované publikace popisující výsledky srovnání hojení anastomoz s a bez užití protektivní biodegradabilní stentáže z hlediska krátkodobých i dlouhodobých komplikací a popis reakce jaterní tkáně a žlučových cest na ablaci sledování poškození vaskulárních struktur v okolí spolu se zhodnocením komplikací v časných i dlouhodobých. Plánem je využití této metodiky přímo v klinické praxi pro snížení morbidity a nákladů na léčbu pacientů s nutností léčby nedilatovaných žlučových cest (transplantace jater, resekce žlučových cest) a léčby maligních stenóz žlučových cest.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info