Informace o projektu
Molekulární mechanismy proliferace a diferenciace buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD204/08/H054
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
regulace proliferace a diferenciace buněk, genomika a proteomika, rostlinné, živočišné a mikrobiální modely, bioinformatika

Během evoluce došlo ve vývoji rostlin a živočichů k zásadní divergenci ve strategii regulace buněčného dělení a diferenciace. Identifikace a porovnání molekulárních mechanismů těchto rozdílných strategií u rostlinných, živočišných i mikrobiálních modelů tak může přispět k porozumění jejich obecným principům. Podstatou navrhovaného projektu je spojení pracovišť se zaměřením na studium procesů regulace buněčného dělení a diferenciace na různých modelových organizmech včetně člověka. Spoluúčast pracovišť specializovaných na (i) molekulární fyziologii rostlin, (ii) molekulární mechanismy udržující stabilitu genomu, (iii) regulaci proliferace, diferenciace a programované buněčné smrti nádorových buněk a (iv) bioinformatiky povede ke vzniku skutečně multidisciplinárního a přitom funkčního seskupení, poskytujícího záruku vyřešení cílů projektu. Zapojení několika, v současnosti již spolupracujících pracovišť včetně Centrální laboratoře speciálních technik umožní efektivní využití instrumentace s vysokou průchodností v plánovaných přístupech genomiky a proteomiky.

Publikace

Počet publikací: 87


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info