Informace o projektu
Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země

Kód projektu
MUNI/A/1315/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (GlobST)“ řešeny v roce 2015 a nastavil hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter. Oblast FG bude soustředěna především do problematiky změn městského klimatu a jeho potenciálních dopadů na společnost, komplexní hodnocení polárních oblastí s ohledem na probíhající klimatickou změnu, studium říčních systémů v člověkem ovlivněných podmínkách a mapování biotopů. Výzkumné zaměření v oblasti SG je i nadále integrováno teoretickými a metodologickými přístupy. Sjednocujícím prvkem je zájem o studium prostorovosti sledovaných témat, dynamiky jevů a její podmíněnosti a nově také přeshraniční spolupráce a související faktory. Pracovní skupina kartografie a geoinformatika (KG) bude i nadále zaměřena na optimalizaci geovizualizace z hlediska kognitivních procesů a její objektivní hodnocení. Nově rozvíjející oblastí je sběr, vizualizace a analýza 3D prostorových dat a ověření jejich uživatelských aspektů. Projekt kromě výše uvedených odborných témat podpoří také užší spolupráci studentů doktorského studie s jednotlivými pracovními týmy s důrazem na rozšíření mezinárodní spolupráce a zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publikace

Počet publikací: 49


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info