Informace o projektu

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty

Kód projektu
MUNI/FR/1511/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je inovace výuky a obsahu předmětu vyučovaném v anglickém jazyce Private International Law and the Internet (MVV7917K). Nástrojem k dosažení tohoto cíle je rozvoj pedagogických a jiných dovedností akademické pracovnice ve výuce. Dalším cílem je více interaktivní zapojení studentů výuky a studia a zavedení dalších interaktivních metod výuky oproti stávajícímu stavu (např. zpětná vazba k rešerším judikatury v angličtině, psaní klauzurních prací, prezentace apod.).