Informace o projektu

Matematické struktury v teoretické fyzice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD202/08/H072
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
geometrie, matematická fyzika, kvantová gravitace
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálního inženýrství ČVUT

Projekt je zaměřen na podporu studentů doktorského studia v matematické a teoretické fyzice. Hlavní těžiště výzkumu je kladeno na stále nevyjasněnou souvislost kvantové teorie a obecné teorie relativity, tj. na aktuální směry ve formulaci kvantové teorie gravitace, jako jsou (super)strunové teorie a smyčková kvantová gravitace, a související oblasti aplikací diferenciální geometrie ve fyzice. Druhou studovanou oblastí výzkumu, která se též hluboce dotýká základů kvantové teorie, je kvantová teorie informace.
Tým je složen z 12 studentů doktorského studia ze dvou spolupracujících univerzit. Vedení týmu tvoří 6 akademických pracovníků, a to jak starších, s bohatými zkušenostmi ve výchově mladých vědců, tak i mladších vědců, kteří v nedávné minulosti dokončili doktorské studium. Součástí projektu je prohloubení spolupráce obou pracovišť ve formě společných seminářů a účasti studentů z jedné univerzity na aktivitách organizovaných druhým z partnerů (např. zimní škola).

Publikace

Počet publikací: 5