Informace o projektu
Právo a technologie IV (PAT IV)

Kód projektu
MUNI/A/0974/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný projekt Právo a Technologie IV navazuje na předchozí projekt Právo a technologie III (PAT III MUNI/A/1320/2014). Předmětem navrhovaného projektu je další zkoumání vlivu a dopadu nových technologií na normativní regulaci v ČR, EU a v rámci mezinárodního práva a to i v rámci unifikačních aktivit Rady Evropy a UNCITRAL.

Kritická analýza rozhodnutí národních soudů a Soudního dvora EU je rovněž neoddělitelnou součástí zamýšleného projektu. Primárními oblastmi, kde je technologický vývoj nejmarkantnější, a které tak budou předmětem výzkumné činnosti, jsou zejména: právo duševního vlastnictví, právní informatika, kybernetická kriminalita, kybernetická bezpečnost, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů online, e-commerce, e-justice, on-line řešení sporů, regulace umělé inteligence, energetika, specifická produkce, a obecná teorie normativity virtuálních světů.

Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na relevantních národních konferencích a ve formě souboru odborných článků publikovaných ve fakultním časopise Revue pro právo a technologie.

Paralelně bude projekt cílit na zapojení nových studentů doktorského studia a jejich školitelů do neformálního týmu již kooperujících pracovníků a studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se technologickými obory práva systematicky a dlouhodobě zabývá.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info