Informace o projektu

Informace o projektu
Posttranslační modifikace proteinu Dishevelled

Kód projektu
KJB501630801
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Wnty jsou sekretované proteiny, které regulují embryonální vývoj, progresi nemocí i regeneraci. Mutace v molekulární dráze aktivované proteiny Wnt jsou klíčové v patogenezi mnoha chorob, včetně rakoviny. Wnty fáží receptory z rodiny Frizzled a aktivují několik signálních drah. Všechny molekulární dráhy aktivované faktory Wnt jsou závislé na cytoplazmatickém proteinu Dishevelled (Dvl). V navrhovaném projektu chceme pochopit biochemickou podstatu aktivace Dvl ve Wnt dráze. Plánujeme analyzovat a detailně zmapovat fyziologicky relevantní posttranslační modifikace proteinu Dvl. S využitím postupů proteinové biochemie, proteomiky a místně cílené mutageneze chceme objevit a validovat klíčové fosforylace a další posttranslační modifikace proteinu Dvl. Očekáváme, že naše výsledky přispějí k poznání mechanismu signální transdukce proteinů Wnt a poskytnou informace, které jsou nezbytné pro terapeutické postupy u chorob asociovaných s poruchami Wnt dráhy.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info