Informace o projektu

Informace o projektu
Vědecký seminář doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku dějepisu

Kód projektu
MUNI/41/K 07/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Seminář organizovaný s cílem aktivní účasti studentů prezenční i kombinované formy doktorského studijního programu katedry historie PdF MU a pasivní účasti studentů magisterského studia též katedry. Předpokládá se vydání konferenčního sborníku tiskem.

Výsledky

Seminář se realizoval dne 27. 9. 2007 na katedře historie PdF MU za účasti 18 studentů (z toho 6 doktorandů vystoupilo s výsledky své výzkumné činnosti) a 6 učitelů. Výstupem akce je recenzovaný sborník, do něhož byly zařazeny příspěvky doktorandů. Text publikace zprostředkovává odbornému zájemci nejen možnost nahlédnout do dílčích výsledků řešení problematiky zpracovávané jednotlivými doktorandy, ale i jejich vzájemné srovnání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info