Informace o projektu

Informace o projektu
Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-11711S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Archeologické centrum Olomouc

V polovině 6. tisíciletí BC došlo v povodí řeky Moravy k procesu neolitizace. Z lovců a sběračů se stali zemědělci a chovatelé zvířat. Lidé začali stavět domy a žili ve větších komunitách. V hmotné kultuře se tato změna projevuje přítomností keramických nádob, broušených nástrojů a artefaktů spojených se zpracováním obilí. Zemědělský způsob života spojený s chovem zvířat byl usedlý a vyžadoval skladování potravin. Lidé začali okolní krajinu více využívat a nutností bylo také zajištění přístupu ke zdrojům vody. Výzkumem neolitického sídliště v Uničově-U Kravína na konci roku 2015, spojeným s objevem studny s původní výdřevou a výplní z počátku neolitu, byla získána možnost tuto problematiku řešit novými metodami. Využijí se i informace z řady již realizovaných výzkumů neolitických lokalit nejen na Moravě, ale i v širším regionu střední Evropy. Analýzou dat z archeologických, kulturně antropologických, archeobotanických, archeozologických, geologických, pedologických, klimatologických výzkumů a jejich vzájemným propojením můžeme přispět k řešení problematiky, do jaké míry první zemědělci na počátku neolitu mohli ovlivnit přírodní prostřední, jak se přírodní prostředí měnilo v průběhu neolitu a jakým způsobem došlo ke vzniku pravěké kulturní krajiny na Moravě.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info