Informace o publikaci

Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Studna s dřevěnou konstrukcí z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika
Autoři

VOSTROVSKÁ Ivana PETŘÍK Jan PETR Libor KOČÁR Petr KOČÁROVÁ Romana HRADÍLEK Zbyněk KAŠÁK Josef SŮVOVÁ Zdeňka ADAMEKOVÁ Katarína VANĚČEK Zdeňek PEŠKA Jaroslav MUIGG Bernhard RYBNÍČEK Michal KOLÁŘ Tomáš TEGEL Willy KALÁBEK Marek KALÁBKOVÁ Pavlína

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Památky archeologické
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.35686/PA2020.2
Doi http://dx.doi.org/10.35686/PA2020.2
Klíčová slova Wooden well; past environment; subsistence strategy; Linearbandkeramik; Uničov; eastern Central Europe
Popis Jedním z nejpozoruhodnějších nálezů ze starého neolitu jsou studny s dřevěnou konstrukcí. Tyto objekty umožňují neobvyklý vhled do neolitických osad, na strategie obživy a prostředí, jakož i na okolní krajinu. Nedávný výzkum neolitického sídliště v Uničově na střední Moravě v České republice přinesl objev dřevěné studny s výplní z počátku neolitu a umožnil studovat toto téma multi-proxy přístupem za použití sady metod. Prezentovaná studie o dřevěné konstrukci demonstruje tesařské dovednosti prvních zemědělců, potřebné také pro stavbu tzv. dlouhých domů. Porovnáním dendrochronologických a radiokarbonových dat jsme odhadli časové rozpětí existence studny. Objekt byl používán opakovaně po delší dobu a nakonec byl záměrně zaplněn. Studie výplně studny osvětlily její využití a zánik, což je skvělým prostředkem pro studium dynamiky života a nakládání s odpady v neolitické osadě. Z environmentálního záznamu získaného z botanických zbytků vyplývá, že bezprostřední okolí osady bylo pokryto lesem s otevřeným zápojem s dominancí dubu a lísky a velkým podílem otevřených stanovišť, zatímco okolní krajina nebyla lidmi znatelně ovlivněna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info