Informace o projektu
Jan Hus a jeho anglické inspirační zdroje (Jan Hus a Anglie)

Kód projektu
MUNI/21/MUT/2017
Období řešení
2/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Viklefský a husitský program církevní reformy patří k nejdůkladnějším pozdně středověkým pokusům o překreslení náboženské a politické ideologie a praxe. Přes veškeré dílčí úspěchy při zkoumání husitské recepce Vikefových spisů je stále třeba detailně probádat modality transmise jednotlivých literárních textů. Projekt si proto klade za cíl analyzovat inspirační zdroje žalmového komentáře Jana Husa, který vznikl v souvislosti s Husovou výukou na pražské teologické fakultě kolem roku 1405 a v němž se odráží vliv anglického mystika Richarda Rolle de Hampole (ca. 1300–1349), jenž silně ovlivnil generaci Viklefových následovníků, tzv. lollardů. Hlavním cílem projektu je tedy srovnávací analýza obou textů na základě několika středověkých rukopisných kopií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info