Informace o projektu

Informace o projektu
Sexualita a internet ve druhé půli života

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-11384S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Tříletý projekt se bude zabývat problematikou sexuality u jedinců ve druhé půlce střední a pozdní dospělosti (50 let a výše). Tento fenomén bude zkoumán v těsné souvislosti s partnerskými vztahy a používáním internetu jak pro sexuální účely, tak pro navazování nových vztahů, což jsou aspekty, které mohou významně pozměňovat způsoby stárnutí včetně sexuálního chování ve studovaném vývojovém období. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů, sekundární analýzy dat evropského SHARE projektu, obsahových analýz online sexuálně zaměřených poradenských platforem a realizace internetového šetření chceme popsat význam sexuality, podoby partnerského a intimního soužití včetně role internetu v sexuálním a partnerském životě a tím rozšířit dosavadní poznatky o sexualitě ve druhé půli života, jež je často tabuizovaná. Napříč výzkumem bude akcentovaná pozornost překážkám, které stojí v naplňování sexuálních potřeb.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info