Informace o publikaci

Navazování vážného vztahu v pozdním věku : představy a obavy

Logo poskytovatele
Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Anna LICHÁ Jana ŠKAŘUPOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova romantic relationships; third age; sexuality; ageing stereotypes; living-apart-together (LAT)
Přiložené soubory
Popis Předkládaná práce se zabývá problematikou navazování vážných vztahů v pozdním věku. cílem kvalitativně zaměřené studie bylo na základě analýzy hloubkových rozhovorů s pěti ženami a čtyřmi muži ve věku 60-66 let, kteří hledají partnera pomocí internetu, popsat, jaké mají starší heterosexuální lidé představy o vážném vztahu navázaném v pozdním věku, zda a případně jaká mají specifika. Ve výpovědích se objevovaly různé představy, od zachování oddělených domácnost, přes postupné směřování ke společnému soužití, až k případnému sňatku. Byť se touha po vážném vztahu pojila s rozdílnými významy a představami o uspořádání domácnosti, společná byla obava z možných či nepředvídatelných závazků vyplývajících (mimo jiné) ze stárnutí, respektive z představ o stárnutí. obavě ze závazků se pak podřizovaly další aspekty seznamování, např. preference mladších partnerů, touha po vztahu s dočasně oddělenými domácnostmi či po dlouhodobě odděleném soužití. Pro praxi se ukazuje, že je třeba reflektovat stereotypy o stáří, a to i u starších lidí, kteří v této životní etapě chtějí, ale nemohou najít nového partnera.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info