Informace o projektu

Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury s přihlédnutím k česko-německé problematice a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům. (Vývojové tendence)

Projekt specifického výzkumu Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury s přihlédnutím k česko-německé problematice a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům je zaměřen na zkvalitnění témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU ve stávajících disertačních a magisterských pracích. Jeho cílem je posílení a smysluplné naplnění projektových aktivit magisterských studentů, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů ÚGNN, začlenění doktorandských studentů do širších doktorandsko-badatelských struktur a programů, jakož i posílení mezinárodního rozměru doktorského studia na ÚGNN.

Publikace

Počet publikací: 49


Předchozí 1 2 3 4 5 Další