Informace o projektu

Návrat k zásadě superficies solo cedit a související instituty (SSC)

Kód projektu
MUNI/A/1026/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Ústředním záměrem předkládaného projektu je zkoumání a následné zpracování problematiky návratu superficiální zásady do českého právního řádu. Cílem řešitelů je věnovat se věcněprávním změnám souvisejícím se znovuzaváděním principu superficies solo cedit, jakož i dalším právním institutům k řečenému se vztahujících. České řešení situace nastalé změnou v koncepci vnímání nemovitých věcí bude srovnáváno se způsobem k němuž bylo v obdobné situaci přistoupeno v právním řádu německém, z nějž české právo do značné míry vychází. Výsledkem výzkumu pak bude nejen zhodnocení zvoleného přístupu, ale především nástin možných řešení problematických momentů vzniknuvších v rámci právního spojování budov s pozemky. Konečné návrhy budou založeny na informacích a datech získaných studiem německé odborné literatury a judikatury.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info