Informace o publikaci

Jeden z praktických aspektů dokazování (nejen) daňových trestných činů právnických osob

Autoři

ČEP David KANDOVÁ Katarína

Druh Článek ve sborníku
Konference Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Criminal liability of legal entities; tax crime; evidence; release of property; seizure of property
Popis Zavedení trestní odpovědnost právnických osob v České republice s sebou přineslo pro právní teorii, ale především praxi, mnohá doposud nepoznaná úskalí. Autoři se v předkládaném příspěvku zabývají jedním z praktických aspektů dokazování trestní odpovědnosti právnických osob, totiž instituty vydání, reps. odnětí věci dle § 78 a § 79 tr. řádu, jež zvláště v rovině daňových trestných činů hrají stěžejní úlohu.
Související projekty: