Informace o projektu

Komparativní analýza profese učitelů tělesné výchovy v České republice a Norsku

Kód projektu
ROZV/25/FSpS/05/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Z pohledu fakult připravujících učitele tělesné výchovy je důležité zkoumat podmínky výkonu této profese, a to pokud možno v biografické a komparativní perspektivě, aby bylo možné na tomto základě inovovat programy přípravného a dalšího vzdělávání učitelů. Hlavním cílem projektu je komparace profese učitele tělesné výchovy v České republice a Norsku. Jako výzkumné metody použijeme kvalitativní analýzu vybraných kurikulárních dokumentů pro učitelství tělesné výchovy v České republice a v Norsku a polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný vzorek bude tvořit 20 učitelů tělesné výchovy. Výsledky projektu budou publikovány jednak v kapitole v odborné knize, jednak formou jedné studie v odborném recenzovaném časopise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info