Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie

Kód projektu
17-31909A (kod CEP: NV17-31909A)
Období řešení
4/2017 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Genomac Internationals, s.r.o.

V letech 2017 – 2020 bude vyšetřeno 200 pacientů s odstraněnými adenomy >10 mm. Za asistence endoskopisty bude v rizikových oblastech adenomu provedeno histopatologické hodnocení a molekulární vyšetření intratumorové heterogenity a klonálních profilů s využitím panelu genů obsahující frekventně mutované geny (KRAS, TP53, PIK3CA, APC). Bude stanovena míra heterogenity na základě výskytu a kvantifikace sledovaných mutací (skóre 1 – 5). Následně budou pacienti kolonoskopicky sledováni v jednoletém intervalu. U rizikových pacientů (vysoký stupeň dysplázie, vysoké skóre heterogenity, rekurence adenomů) a vybraných kontrolních subjektů bude provedeno rozsáhlé profilování somatických mutací cíleným „multitarget“ sekvenováním technologií NGS (sekvenování nové generace). Cílem projektu je provedení statistické analýzy za účelem vytipování kandidátních genů pro predikci rekurence kolorektální neoplázie po endoskopické terapii a detailní charakterizace topografické heterogenity adenomů se stanovením doporučení pro odběr bioptických vzorků.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info