Informace o projektu
Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v českém literárním kontextu (Kober)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-13778S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je komparativně zaměřen na německojazyčnou knižnici Album Bibliothek der Originalromane der beliebtesten deutschen Schriftsteller, vydávanou v letec 1846–1871 významným českým nakladatelem I. L. Koberem v Táboře, Praze, Vídni a v Lipsku. Skladba této knižnice a její recepce v českých zemích nebyly dosud českou literární historií dostatečně probádány. Výchozím literárním materiálem jsou díla oblíbených německých autorů, vydávaná v rámci Album, a díla českých autorů obsažená v podobně koncipované řadě nakladatelky Kateřiny Jeřábkové Bibliotéka českých původních románů historických a novověkých (1855-60). Obsahem projektu je: a) recepce Kobrovy knižnice v českém literárním kontextu b) analýza populárních žánrů a témat knižnice a komparativní analýza vybraných německých a českých autorů, jejich děl dle žánrového typu (zejména historická próza) c) sonda do nakladatelského provozu v rámci rakouské monarchie a stanovení místa populární knižnice v českém literárním kontextu zejm. 50. let 19. stol. Konkrétní výstupy viz část C2.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info