Informace o projektu

Nekonvenční monetární politika a instituce trhu práce pohledem dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (Nekonvenční monetární politika)

Kód projektu
MUNI/A/0966/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Ukončení devizových intervencí ze strany České národní banky v první polovině roku 2017 a dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v České republice představují dva zajímavé ekonomické fenomény, a to jak z hlediska praktické hospodářské politiky, tak i z hlediska ekonomické teorie. Jednou z ekonomických otázek, které tyto dva fenomény přinesly, je to, do jaké míry devizové intervence ovlivnily vývoj české ekonomiky, a to jak z pohledu dopadů na cenovou hladinu, tak i dopadu na ekonomický růst a nezaměstnanost. V souvislosti s druhým výše jmenovaným fenoménem vyvstává otázka, jak vysvětlit přetrvávající nízkou míru nezaměstnanosti s ohledem na institucionální charakteristiky trhu práce, které je možno reprezentovat změnami v nastavení výše minimální mzdy a vývojem dalších nominálních i reálných rigidit na trhu práce. Otázku dlouhodobé udržitelnosti nízké míry nezaměstnanosti může napomoci zodpovědět koncept hystereze nezaměstnanosti. Předkládaný projekt se pokusí na výše uvedené otázky odpovědět pohledem dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE modely). Cílem projektu je s využitím dynamických stochastických modelů malých otevřených ekonomiky kvantifikovat a predikovat dopady devizových intervencí a dalších alternativních režimů monetární politiky na dynamiku vývoje modelované ekonomiky (ekonomiky České republiky) a vyhodnotit dopady institucionálního nastavení trhu práce na chování modelové ekonomiky.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info