Informace o publikaci

Výsledky projektu k vytvoření metodiky komunitních programů ochrany zdraví dětí a rodiny se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb

Logo poskytovatele
Autoři

FIALA Jindřich KLIMUSOVÁ Helena KAŇOVÁ Pavlína SMEJKALOVÁ Lucie PLZÁKOVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://hygiena.szu.cz/cz/artkey/hyg-202104-0002_vysledky-projektu-k-vytvoreni-metodiky-komunitnich-programu-ochrany-zdravi-deti-a-rodiny-se-zamerenim-na-detsko.php
Klíčová slova child obesity; obesity prevention; lifestyle; intervention
Popis Cíle: Cílem projektu bylo vytvoření metodiky ochrany zdraví dětí a rodiny se zaměřením na prevenci dětské obezity, výživu a pohyb, která je určena pro implementaci v rámci komunitních projektů. Hlavním celkovým cílem je prevence dětské obezity. Metodika: Jsou popsána východiska, kroky a dílčí výsledky, na jejichž základě byl navržen intervenční systém. Byla provedena rešerše odborné literatury k vybraným tématům a dále dotazníkové šetření u rodičů předškolních dětí s hlavním cílem identifikovat bariéry zdravého životního stylu a neobezigenního chování. Na základě výsledků byl navržen intervenční systém, který byl následně pilotně otestován a finálně upraven. Výsledky: Výsledná metodika je založená na ovlivnění rodičů předškolních dětí směrem k neobezigennímu životnímu stylu. Jádrem systému je webová aplikace s názvem „Obezita není dědičná“, která umožňuje účast v intervenčním programu aktivit. Součástí jsou i kontaktní terénní aktivity a rovněž indikátory k hodnocení dosaženého efektu. Závěry: Působení na rodiče a na optimalizaci rodiny je zásadním rysem metodiky, a v jeho důsledku lze očekávat přenos takového chování na děti jak výchovou, tak prostřednictvím přejímání vzoru chování. Důraz je kladen i na bariéry bránící přijetí zdravého životního stylu a na podporu finančně i jinak nenáročných aktivit a přístupů, které se mohou stát trvalou součástí života všech rodin, včetně sociálně deprivovaných.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info