Informace o projektu

Informace o projektu
Drop-out a jeho příčiny u absolventů učitelství tělesné výchovy (Drop-out absolventi)

Kód projektu
MUNI/A/1236/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V poslední době se v učitelské profesi řeší problém drop-outu - odchodů či nenastoupení absolventů do praxe. Cílem předkládaného projektu je zjistit míru drop-outu začínajících i zkušených učitelů tělesné výchovy a odhalit příčiny tohoto jevu. Za tímto účelem bude realizováno dotazníkové šetření doplněné rozhovorem. Výzkumný vzorek budou tvořit absolventi FSpS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info