Informace o projektu

Drop-out a jeho příčiny u absolventů učitelství tělesné výchovy (Drop-out absolventi)

Kód projektu
MUNI/A/1236/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V poslední době se v učitelské profesi řeší problém drop-outu - odchodů či nenastoupení absolventů do praxe. Cílem předkládaného projektu je zjistit míru drop-outu začínajících i zkušených učitelů tělesné výchovy a odhalit příčiny tohoto jevu. Za tímto účelem bude realizováno dotazníkové šetření doplněné rozhovorem. Výzkumný vzorek budou tvořit absolventi FSpS MU.