Informace o projektu
Diagnostika úrovně sportovně-specifických motorických předpokladů v kontextu vlivu věkových, somatických, genderových aspektů a laterálních asymetrií ve sportu. (Diagnostika ve sportu)

Kód projektu
MUNI/A/1087/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkumná problematika navazuje na projekty specifického výzkumu MUNI/A/1286/2014, MUNI/A/1363/2015 a MUNI/A/1335/2016. Předložený výzkumný projekt má úzkou propojenost se sportovní praxí a je v souladu s výzkumným zaměřením FSpS a katedry Kineziologie (Dynamická a kinematická analýza lidského pohybu). Teoretická východiska se opírají o paradigma teorie motorických schopností, vycházejí ze syntézy poznatků k diagnostice úrovně specifických faktorů sportovního výkonu v různých sportech, stejně jako ze studií věnovaných posouzení vlivu různých externích a interních faktorů. Cílem výzkumu je diagnostika a analýza úrovně sportovně-specifických (zejména kondičních) faktorů v různých sportech (např. tenis, plavání, volejbal) probandů ve věku 11–18 let (n=150). V kontextu zjišťování vlivu věkových (Relativ age effect), somatických a genderových aspektů a laterálních asymetrií, budou výzkumnými proměnnými zejména antropometrické, silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační charakteristiky získané relevantními výzkumnými metodami (testy a testové baterie). Výsledky výzkumu budou analyzovány jak pomocí metod pravděpodobnostní statistiky, tak i pomocí fuzzy teorie s využitím software FuzzME. Výsledky budou komparovány s publikovanými normativnímu daty jiných autorů a publikovány (stejně jako v minulých letech) v časopisech a sbornících (z databází Scopus, WoS).

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info