Informace o publikaci

Aplikace fuzzy teorie v diagnostice výkonnostních předpokladů v tenisu

Autoři

ZDERČÍK Antonín HUBÁČEK Ondřej ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/9418/10345
Klíčová slova discrete approach; fuzzy logic; FuzzME software; sports performance; test battery
Popis Důležitým faktorem sportovního výkonu v tenisu je optimální kondiční úroveň sportovce. Diagnostika její úrovně je v praxi často realizována pomocí motorických testů či testových baterií, zjištěné výsledky jsou důležitým východiskem pro kontrolu, regulaci a plánování tréninkového procesu. K hodnocení výsledků testů jsou nejčastěji využívány testové normy sestavené na principu klasického pravděpo-dobnostního (diskrétního) přístupu. V posledním období se také v některých sportovních výzkumech objevují snahy o využití tzv. fuzzy přístupu, založeného na teorii fuzzy logiky, kterou vytvořil L. A. Zadeh. Cílem studie je prezentace principů vyhodnocení testových výsledků pomocí fuzzy přístupu a komparace s výsledky získanými pomocí klasického diskrétního přístupu. Prezentace obou přístupů hodnocení je dokumentována na výsledcích testování souboru českých tenistů ve věku 13–14 let (n = 211, výška 170 ± 8,9 cm, hmotnost 57,2 ± 9,2 kg), kteří se zúčastnili pravidelného testování Českého tenisového svazu v letech 2000–2015 pomocí testové baterie TENDIAG1. Pro ukázku analýzy dat pomocí fuzzy přístupu byl využit software FuzzME. Míra shody hodnocení výsledků testů fuzzy s pravděpodobnostním přístupem byla věcně i statisticky významná (r = 0,94). Posouzení věcné významnosti diferencí středních hodnot výsledků získaných oběma přístupy pomocí Cohenova d prokázalo malý věcně nevýznamný rozdíl (d = 0,36). Přesto je zřejmé, že fuzzy hodnocení poskytuje možnost významné diferenciace dílčích výsledků jednotlivých tenistů. Zejména u výsledků hráčů, pohybujících se na hranicích hodnoticích kategorií, umožňuje fuzzy přístup jemnější a přesnější rozlišení úrovně kondičních předpokladů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info