Informace o publikaci

Pravda není pravdivá

Autoři

ŠTĚPÁNEK Daniel

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V Úvodu do filosofování rozebírá Ladislav Hejdánek několik důvodů, pro které odmítá pojímat pravdu jako náležející do oblasti logické argumentace. Takové pojetí pravdy dokonce označuje za zpředmětňující přístup ke skutečnosti, jímž se skutečnost sama antropologizuje, ne-li dokonce antropocentrizuje. Podobnou výkladovou cestou se před ním vydal i Martin Heidegger, který v Platons Lehre von der Wahrheit a v Vom Wesen der Wahrheit odlišuje řecké orthotes od aletheia, čímž dospívá k rozlišení správnosti, náležející logickému usuzování, od pravdy. Tento přístup následně rozvíjí v Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), kde k „fenoménu“ aletheia přistupuje (v rámci možností tematizovatelnosti) systematičtěji. Otázkou, jež bude utvářet myšlenkovou linii našeho příspěvku, tedy je: Do jaké míry je možné sblížit Hejdánka s Heideggerem v jejich důvodech pro odmítání redukovat pravdu na správnost?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info