Informace o publikaci

Analýza datových, obchodních a legislativních aspektů poskytování flexibility TK01030078-V26

Logo poskytovatele
Autoři

PITNER Tomáš KASL František MAMULA Ondřej HRYCEJ David STŘELEC Martin JANEČEK Petr

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Tato výzkumná zpráva poskytuje komplexní analy´zu hra´cˇu° na poli agregace flexibility a obchodni´ch vztahu° mezi nimi, vcˇetneˇ legislativni´ch a regulatorni´ch podmi´nek, kterými jsou určeny jejich možnosti či omezení při vytěžování flexibility. Da´le byla provedena resˇersˇe a analy´za technicky´ch prostrˇedku° a zarˇi´zeni´, ktere´ jsou prˇi vyteˇzˇova´ni´ flexibility vyuzˇi´va´ny, a požadavků na jejich datově-komunikační propojení. Výsledně byly formulovány variace obchodních modelů agregace flexibility a vyhodnoceny jejich přínosy a limity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info