Informace o publikaci

Technické aspekty využitelnosti agregované flexibility pro obchodní i technické služby

Logo poskytovatele
Autoři

STŘELEC Martin MAMULA Ondřej PITNER Tomáš KASL František HRYCEJ David

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Energetika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www http://www.secureflex.cz
Klíčová slova flexibility; network-secure flexibility; flexibility usage models
Přiložené soubory
Popis Plnění cílů evropských enviromentálních a společenských strategií, jako je například European Green Deal či předchozí Energy Union, vede k výrazným změnám energetického prostředí, kde dochází k zásadní penetraci nových technologií a ke strukturálním změnám v oblasti energetických trhů. Do elektrizační soustavy (ES) stále více pronikají výrobní (např. soběstačné energetické komunity) či spotřební neřiditelné technologie (např. elektromobilita) často s výrazným časoprostorovým charakterem, které zvyšují volatilitu provozu elektrizační soustavy. Její dopad je umocněn změnami v oblasti energetických trhů, přičemž jednou z nejpodstatnějších je zkracování obchodních intervalů a vznik nových tržních mechanismů. Článek se zabývá realistickými modely flexibility využívajícími i menších poskytovatelů, které umožňují vyrovnávat se s vzrůstající potřebou pružně reagovat na často nepredikovatelné výkyvy na straně výroby i spotřeby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info