Informace o projektu
Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000080
Období řešení
1/2019 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení finančního zdraví NNO. Metodika bude založena na hodnotícím bonitním (bankrotním) modelu. Model tohoto typu umožní identifikovat faktory významně přispívající k rozlišení mezi finančně zdravými a nezdravými NNO a rovněž dokáže vyhodnotit a predikovat pravděpodobnost finanční zranitelnosti, a to na základě stanovení ratingu. Hodnotící model bude založen na základních ukazatelích finanční analýzy, avšak pro potřeby neziskového sektoru doplněných o další „kvalitativní“ parametry zohledňující specifika NNO vycházející z hodnotových, organizačních, provozních, fundraisingových a jiných procesů organizace. Model nabídne vhodný nástroj neziskovým organizacím pro vlastní sebehodnocení a veřejné správě pro hodnocení žadatelů o dotace.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info