Informace o publikaci

Softwarová aplikace pro bonitní modely

Logo poskytovatele
Autoři

HLADKÁ Marie NĚMEC Daniel PEJCAL Jakub VALOUCH Petr HYÁNEK Vladimír DVOŘÁK Dominik

Rok publikování 2020
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

www http://www.fikane.cz
Popis Navržený software klasifikuje neziskové organizace podle stupně jejich finančního zdraví. Je sestaven na základě teoretických a pragmatických poznatků. Software má potenciál vyhodnotit, zda je organizace životaschopná a finančně zdravá. Software je založen na výsledcích ekonometrických modelů, konkrétně tzv. logit modelů, které byly sestaveny a odhadnuty s využitím finančních a nefinančních ukazatelů 777 veřejně prospěšných organizací působících v sektoru sociálních služeb za období let 2014 až 2017. Dále potom 483 základních organizačních jednotek organizace Junák – český skaut, z. s., kdy dostupná data zahrnovala období let 2008 až 2018. Na základě podrobné analýzy vzájemné propojenosti více než 250 dostupných statických i dynamických finančních a nefinančních ukazatelů bylo ve výsledku otestováno celkem 53 těchto ukazatelů v rámci formulovaných ekonometrických modelů. Ratingy finanční zranitelnosti (klasifikace známkou na škále A (nejlepší) až F (nejhorší)) jsou založeny na predikovaných pravděpodobnostech vycházejících z odhadnutých modelů. Ratingy A a B jsou založeny na vysokých hodnotách tzv. true positive rate, tedy tak, aby s co největší pravděpodobností organizace spadající do této kategorie byly v následujícím roce skutečně finančně zdravé (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak velmi nízká).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info