Informace o projektu
Naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis Akritis (A Narratological Commentary on Digenis Akritis)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-05387S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zpracovat detailní naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis Akritis (12. stol.). Komentář bude lemmatický a bude báseň analyzovat lineárně. Soustředí se jak na základní naratologické kategorie a rysy, tak na specifická témata (mluvící jména, role formule, užití ekfráze a katalogů apod.). Součástí knihy bude také zevrubný úvod soustřeďující se na zvláštnosti středověké literatury jen těžko postihnutelné v lineárním komentáři, jako je např. epizodický charakter epiky či specifická forma intertextuality. Kniha byla předběžně přijata do ediční řady naratologických komentářů nakladatelství Brill. Některá komplexnější témata budou zpracována a publikována jako samostatné studie. V rámci projektu bude také uspořádán mezinárodní workshop věnovaný aplikaci naratologie na byzantskou literaturu.
Hlavním výstupem projektu bude monografie, naratologický komentář k eposu Digenis Akritas s obsáhlým úvodem. Kromě toho bude vzniknou odborné studie rozpracovávající některá specifická témata, bude zorgnaizován mezinárodní workshop a připraven a realizován jednosemestrální kurz.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info