Informace o projektu
Konstrukty vesnice. Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. let 20. století.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-10734S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt studuje vzájemné vztahy české společnosti a venkova v 70. letech 20. století na základě kriticky pojímaných postkoloniálních přístupů. Vychází z předpokladu diskurzů, reprezentací a ideologií konstruujících specifičnost vesnice (konstrukty vesnice), které vedly k charakteristickému zacházení s tímto prostorem a zároveň jej legitimizovaly. Projekt však nezůstává u identifikace jednosměrně pojímaného vztahu české společnosti a vesnice, v němž by vesnice a její obyvatelé byli pouze předmětem (objektem). Projekt zahrnuje výzkum toho, zda vesničané tyto konstrukty používali, pokud ano, zda je nějakým způsobem modifikovali (např. významově, funkčně) a k jakým cílům měly vést. Projekt se také zaměří na poznání míry vlivu těchto konstruktů na konkrétní jednání aktérů z různých sociálních skupin. Tradiční konstrukty vesnice akcentovaly např. zaostalost (archaičnost), ekonomickou inferioritu či zemědělský charakter jejích obyvatel. Ve vybraných případech proto projekt podrobí tyto charakteristiky zkoumání, zejména prostřednictvím dat ze statistických a etnografických výzkumů.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info