Informace o publikaci

Bytový dům pro zemědělce : k procesu adaptace městských standardů bydlení v prostředí vesnických sídel

Logo poskytovatele
Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národopisný věstník
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www webová stránka časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.59618/NV.2023.1.05
Klíčová slova adaptation; blocks of flats; building projects; Czechoslovakia; housing; village
Popis Bytová výstavba v Československu zaznamenala od 40. let 20. století růst, který se projevil v zvýšení počtu bytů a ve zlepšení standardů bydlení. Tato dynamika byla možná především díky výstavbě bytových domů. Na venkově na rozdíl od měst převažovala individuální forma bydlení v rodinných domech, budování bytových domů se ale i zde podílelo na navýšení kapacit. Zkušenosti ze 40. a 50. let ale ukázaly negativní dopady převzetí projektů bytových domů, které byly projektovány pro město a městský způsob života. Lidem na venkově, kteří vykazovali jiné pracovní návyky a požadavky, však nevyhovovaly. V 60. letech probíhal proto intenzivní dialog mezi lokálními aktéry, architekty a úřady směřující k adaptaci konceptu bytového domu pro potřeby zaměstnanců v zemědělství. Úpravy se týkaly vnější podoby, která by respektovala vzhled vesnice, i vnitřního uspořádání. Upravené projekty vyčleňovaly samostatné prostory pro očistu obyvatel při návratu z polí či zahrad, skladiště potravin a krmiv pro hospodářské zvířectvo. Řešeno bylo také okolí, kde byly projektovány stavby spojené s hospodářskými aktivitami obyvatel (drobný chov zvířectva, obhospodařování zahrádek a malých polí). Ochota k dialogu a úpravám projektů vesnických bytových domů mizí v 70. letech, je to důsledek normalizace a také postupného zlepšování životní úrovně pracujících v zemědělství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info