Informace o publikaci

Požadavky práva EU na účinné trestání v ochraně životního prostředí

Autoři

VOMÁČKA Vojtěch

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Court of Justice; case law; criminal liability; effective and proportionate and dissuasive penalties
Popis Tento článek analyzuje judikaturu Soudního dvora (SDEU) se zvláštním zájmem o různé aspekty správní a trestní odpovědnosti a požadavky na účinné sankce v ochraně životního prostředí (rozsudky ve věcech C-624/17, Tronex; C-585/10, Moller; C-487/17, Verleza a další; C-129/16, Túrkevei Tejtermelo Kft.). Kritéria účinnosti, proporcionality a odrazujícího účinku jsou popsána na příkladech z oblasti nakládání s odpady (C-494/01, Komise v. Irsko), přepravy odpadů (C-487/14, Total Waste Recycling; C-69/15 , Nutrivet) a registrace chemických látek (T-177/12, Spraylat v. ECHA; T-392/13, La Ferla proti Komisi a ECHA; C-535/15, Pinckernelle). Dále je uvedeno stručné shrnutí nedávné judikatury SDEU z oblasti ochrany životního prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info