Informace o projektu

Informace o projektu
Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců (FAST)

Kód projektu
TJ02000022
Období řešení
5/2019 - 4/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Code Creator s.r.o.

Primárním cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace, která bude pomáhat cílové skupině (sportovci ve věku 12-15 let a jejich rodiče a trenéři) při včasné diagnostice únavy. Aplikace bude pracovat s jedinečným algoritmem, který bude zohledňovat vztahy mezi proměnnými i váhu jednotlivých faktorů. Při tvorbě tohoto algoritmu budeme vycházet jak z dosavadních publikovaných poznatků, tak i z výsledků našeho měření. Mobilní aplikace bude na začátku kategorizovat sportovce s rizikem únavy. Následně poskytne další postup, monitoring, doporučení. Sekundárním cílem je nalezení vztahů mezi vybranými proměnnými charakteristickými pro interní a externí tréninkové zatížení u dospívajících sportovců. Stěžejních výstupů bude dosaženo v dubnu 2021.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info