Informace o projektu

Studium druhové diverzity a rozšíření významných rybích parazitů čeledi Diplozoidae (Monogenea) v čínských sladkovodních habitatech. (Druhová Diverzita Diplozoidae)

Kód projektu
8JCH1051
Období řešení
5/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Výzkum mnohobuněčných parazitů ryb patří mezi několik málo bio-ekologicky zaměřených oborů v České republice, které hrají díky své dlouhé tradici a mezinárodnímu respektu významnou roli v celosvětovém měřítku. Ve srovnání s dalšími dvěma skupinami parazitických červů podkmene Neodermata (kmen Platyhelminthes) – Trematoda (motolice)
a Cestoda (tasemnice), tvoří početní parazité třídy Monogenea (jednorodí) prozatím nedostatečně probádaný soubor druhů, a to i přes to, že mnozí ze zástupců jsou pro své hostitele značně patogenní. K těmto představitelům patří i zástupci čeledi Diplozoidae. Jedná se o skupinu krev sajících kosmopolitně rozšířených (včetně České republiky) ektoparazitů především kaprovitých ryb (Cyprinidae). Ačkoliv jsou vybraní zástupci čeledi Diplozoidae momentálně předmětem našeho intenzivního experimentálního zájmu, v klasifikaci
a taxonomii druhů této čeledi existuje stále mnoho nejasností, což je překážkou pro další výzkum. Většina studií obsahuje pouze nedostatečná morfologická data bez podpory výsledků molekulárních determinačních analýz (a opačně) a práce vhodně kombinující oba přístupy jsou ojedinělé. V roce 2014 se nám za účelem studia jednotlivých druhů červů z čeledi Diplozoidae podařilo navázat kontakt také čínskými vědci – výzkumnou skupinou prof. Xuejuan Ding (South China Normal University, Guangzhou). Společně jsme zjistili, že, bohužel, i ve výsledcích předchozích čínských studií existuje v tomto směru řada determinačních konfliktů a nejasností. Náš předložený společný projekt je proto zaměřen na studium diverzity čínských zástupců čeledi Diplozoidae (Monogenea) na základě kombinace morfologických a molekulárních dat.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info