Informace o projektu

Vliv infekce na vznik akutního krvácení z jícnových varixů a ovlivnění průběhu léčby tohoto krvácení perorálně podanými antibiotiky

Kód projektu
NK6661
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Akutní krvácení je častou a mnohdy fatální komplikací cirhózy jaterní. je známo, že jeho výskyt závisí na portálním tlaku, velikosti a stavu stěny varixů a funkční schopnosti jater. Role infekce jako spouštěcího mechanizmu vlastního krvácení není jasná stejně jako vliv infekce na průběh léčby. Je shoda, že podání antibiotik je vhodné, není však shody ve výběru antibiotik ani ve formě podání jejich podání. Cílem naší studie je zjistit, zda u nemocných s cirhózou jaterní a akutním krvácením z jícnových varixů je infekce přítomna ve větším procentu nežli u cirhotiků bez tohoto krvácení a posoudit vliv perorálního podání antibiotik na klinický průběh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info