Informace o projektu
Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (PUMP)

Kód projektu
25-ČRA19-02_05
Období řešení
5/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Česká rozvojová agentura
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt „Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století“, realizovaný
Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, navazuje na úspěšný projekt Progresivní
řízení univerzity, který byl na Ukrajině implementován v letech 2017-2018.
Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů na vybraných ukrajinských
univerzitách prostřednictvím sdílení českých zkušeností a přispět tak ke zdárné implementaci
koncepce „Nové ukrajinské školy“ do praxe.
Projektu se zúčastní představitelé 20 ukrajinských univerzit, které hrají důležitou roli
v rozvoji  ukrajinského školství na regionální i celostátní úrovni. Mezi účastníky byly
zahrnuty i přesídlené univerzity a univerzity z východu a jihu Ukrajiny.
Účastníci projektu absolvují 5 intenzivních školení na Masarykově univerzitě na téma:
 příprava pedagoga pro XI století, interní evaluace, podpora mladých vědců na univerzitách a zvýšení jejich akademické mobility, internacionalizace univerzity a příprava projektů a témata
podle aktuálního zájmu a potřeb zúčastněných univerzit.
Na základě těchto školení budou účastníky projektu realizovány semináře/workshopy pro
jejich kolegy z univerzit, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků.
V druhém roce projektu se v rámci školení uskuteční i mezinárodní doktorandská konference,
na které postgraduální studenti z Ukrajiny i ČR budou prezentovat výsledky svého výzkumu a inovativní přístupy k výuce.
V průběhu projektu budou na Ukrajině realizovány 2 kulaté stoly shrnující výstupy projektu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info